گروه علمی دانیشبکه های اجتماعی


ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

دوستان و هیات علمی دانی


مولف انتشارات دانی

حمید پرتو لاله

مولف


مولف آدینه پنجم ابتدایی

مولف انتشارات دانی

آتوسا مافی

مولف


مولف آدینه ششم ابتدایی

مولف انتشارات دانی

افسانه جوانشیر

مولف


مولف آدینه سوم ابتدایی

مولف انتشارات دانی

زهرا یعقوبی

مولف


مولف آدینه دوم ابتدایی


مولف انتشارات دانی

فاطمه دشتی

مولف


مولف آدینه چهارم و ششم ابتدایی

مولف انتشارات دانی

نوشین باباشاه

مولف


مولف آدینه چهارم و ششم ابتدایی

مولف انتشارات دانی

هلاله کاتب صفا

مولف


مولف ریاضی پنجم و ششم ابتدایی

مولف انتشارات دانی

راضیه حکمت

مولف


مولف آدینه چهارم و ششم ابتدایی


نسیم مرادیان - مولف انتشارات دانی

نسیم مرادیان

مولف


مولف ریاضی پنجم و ششم ابتدایی

تیم دانی


نشر دانی در سال ۱۳۹۵ با هدف خدمت در زمینه آموزش فرزندان ایران عزیزمان و ارائه راهکارهای نوین در تسهیل فرآیند آموزش شروع به فعالیت نمود.


درباره ما بیشتربدانید