فرصت های شغلی


در زمینه های آموزشی اعم از کارشناس فروش ، گرافیست ، طراح ، مولف و.... دعوت به همکاری می شود


از متقاضیان خواهشمند است رزومه زیر را پر و ثبت نمایند ، تا در اولین فرصت بررسی و پاسخ داده شود