رویه بازگرداندن کالا

 

مشتریان عزیز تهران در صورتی که کالا دارای ایراد چاپی بود با هماهنگی با دفتر مرکزی انتشارات دانی ، کالا را توسط پیک به دفتر انتشارات دانی ارسال و نسخه بی عیب را تحویل بگیرید.