دانی کار ریاضی پنجم


کتاب دانی کار
ریاضی پنجم دبستان


ویژگی ها :

درسنامه های مبحثی و کاربردی
فیلم های آموزشی منطبق بر سر فصل های آموزش و پرورش
تمرین ها با چیدمان آموزشی هوشمندانه
پرسش های ۵ گزینه ای خلاقانه از منابع معتبر بین المللی ( TIMSS ، کانگورو ، مسابقات ریاضی انگلستان و … )
جدول خودارزیابی توصیفی به همراه راهکار هوشمندانه ی تکمیل یادگیری
پرسش های عملکردی ( دست ورزی ، فرهنگ خواندن و نوشتن ، قضاوت ، مسئله های تلفیقی و …)
به انضمام راهنمای معلم ( پاسخ نامه ) ویژه آموزگاران

خرید آنلاین محصول